Hvad er en a-kasse?

Hjem/Råd og tips/Hvad er en a-kasse?

Formålet med a-kasserne er reguleret i loven
A-kasserne er reguleret ved lov, og formålet med a-kasserne er, at a-kasserne skal udbetale dagpenge til sine arbejdsløse medlemmer som kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

A-kasserne har flere funktioner
A-kasserne forvalter også andre ordninger som f.eks. efterløn samt rådgiver og vejleder også sine medlemmer. Men A-kasserne er samtidig private organisationer, der selv fastlægger service- og kvalitetsniveau.

A-kassen skal hjælpe sine ledige medlemmer i arbejde
A-kasserne løser også opgaver i forbindelse med at få arbejdsløse i arbejde igen. Efter Velfærdsreformen fra 2006 skal a-kasserne nemlig yde jobformidling til sine arbejdsløse medlemmer, hvilket ofte sker i samarbejde med fagforeninger, AF og kommunerne.

Medlemmerne betaler A-kassens omkostninger
Dagpenge og andre af a-kassens ydelser finansieres af medlemmerne igennem kontingentet og lønmodtagernes indbetaling af arbejdsmarkedsbidrag. A-kassens medlemmer betaler også a-kassens udgifter til administration.

Der er lovkrav til a-kasser
For at kunne drive en a-kasse og udbetale dagpenge skal a-kassen være godkendt af staten samt opfylde krav til vedtægter, forretningsgange, organisation og personale. I 2008 var 29 a-kasser godkendt af staten og aktive i Danmark.

A-kasser har eksisteret og været beskrevet i danske love siden 1907.

>>Se alle billige a-kasser og fagforeninger her