Hvad er Gule fagforeninger?

Hjem/Råd og tips/Hvad er Gule fagforeninger?

Udtrykket Gule Foreninger eller Gule Forbund blev tidligere anvendt i arbejderbevægelsen om foreninger, som var oprettet af arbejdsgiverne – ofte for at udføre strejkebryderarbejde.

De Gule fagforeninger havde gerne både lønarbejdere og arbejdsgivere som medlemmer, og var rettet mod den organiserede arbejderbevægelse og var fortalere for samarbejdspolitik mellem klasserne.

Betegnelsen blev oprindelig brugt af de Gule fagforeninger selv. Den stammer fra oprettelsen af en af de første sådanne foreninger i Frankrig i 1887. Strejkende arbejdere havde knust ruderne i den bygning, hvor strejkebryderorganisationen holdt til, og vinduerne blev nu klistret til med gult papir.

I dag anvendes betegnelsen Gule Fagforeninger overvejende som skældsord om fagforeninger, der ikke er tilknyttet landsorganisationen (i Danmark LO), og som ofte er billigere at være medlem af.

Et eksempel på en gul fagforening i Danmark er f.eks. Kristelig Fagforening (Krifa), der de senere år har haft stor fremgang, så Krifa i dag har over 150.000 medlemmer.

Årsagen er uden tvivl den etablerede fagbevægelses vanskeligheder ved at skaffe resultater og dens ensidige binding til Socialdemokratiet.

>>Se alle billige a-kasser og fagforeninger her