Brugervilkår

Hjem/Brugervilkår

De her gengivne regler og retningslinjer finder anvendelse for brug af denne internettjeneste, som stilles til din rådighed af Billige Fagforeninger. Kun brugere som accepterer disse regler har ret til at benytte tjenesten.

INFORMATIONERNES KORREKTHED
Produktspecifikationer og anden information er enten tilvejebragt gennem leverandører, grossister, forhandlere samt disses publikationer, eller er indsamlet via andre offentligt tilgængelige kilder. Det er Billige Fagforeninger’s hensigt og ønske, at alle informationer på dette website er så korrekte, præcise og opdaterede som muligt. Billige Fagforeninger kan dog ikke gøres ansvarlig for nøjagtigheden og korrektheden af de informationer som findes på dette website. Enhver anvendelse af websitet og dets informationer sker på eget ansvar.

ANSVARSBEGRÆNSNING
1. Billige Fagforeninger’s websites og software tilbydes til brug som “det er” uden noget ansvar for Billige Fagforeninger – kun begrænset til, hvor der ifølge dansk lovgivning er et ansvar. Billige Fagforeninger kan ikke holdes ansvarlig for fejlagtige/mangelfulde oplysninger så som priser, rabatter, beskrivelser, billeder, tilbud og links medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

2. Billige Fagforeninger har intet ansvar eller yder nogen garanti for varer og ydelser fra de butikker, der er tilknyttet Billige Fagforeninger’s websites. Billige Fagforeninger har og yder heller igen garanti for effekten af annoncering og markedsføring.

3. Billige Fagforeninger gør sit bedste for at undgå vira, “orme” o.lign, men påtager sig intet ansvar for eller nogen garanti for, at internet sider og/eller emails fra Billige Fagforeninger er fri for sådanne.

4. Billige Fagforeninger gør sit bedste for at internet siderne og softwaren til enhver tid er fuldt funktionsdygtige, men påtager sig intet ansvar for eller garanti for, at det er tilfældet.

5. De foranstående ansvarsbegrænsninger gælder også for et hvilket som helst samarbejde Billige Fagforeninger har eller måtte indgå. Selv hvis en samarbejdspartner ifalder ansvar, gælder dette ikke Billige Fagforeninger.

LOVVALG
Alle spørgsmål eller konflikter i relation til ovenstående ”Brugervilkår” skal løses efter dansk ret og ved danske domstole.